Înregistrare membri

Conform Ordonanței Nr. 26/2000, Art. 6, aliniatul (2), litera a), persoanele fizice care sunt membre ale unei asociații non-profit trebuie să ofere „datele de identificare ale membrilor asociați: numele, prenumele, codul numeric personal, seria și numărul actului de identitate pentru persoanele fizice,”. Pe cale de necesitate, Asociația Mesagerii Speranței solicită ca aceste date să ne fie oferite de către membrii noștri. Asociația nu va divulga datele personale pe care le colectează decât organelor de stat competente la cererea expresă conform legilor în vigoare.  Mulțumim!

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Numele și prenumele așa cum arată în actul de identitate
Membrii activi au drept de vot si de a fi votati. Ei fac parte din Adunarea Generala a asociatiei.
Click or drag a file to this area to upload.
Fotografia trebuie sa arate chipul dumneavoastra.
Carte de identitate pentru cetățenii români, sau pașaport pentru cetățenii cu domiciliul în străinătate care nu au Carte de identitate.