Legislație membri

Conform Ordonanței Nr. 26/2000, Art. 6, aliniatul (2), litera a), persoanele fizice care sunt membre ale unei asociații non-profit trebuie să ofere „datele de identificare ale membrilor asociați: numele, prenumele, codul numeric personal, seria și numărul actului de identitate pentru persoanele fizice,”. Pe cale de necesitate, Asociația Mesagerii Speranței solicită ca aceste date să ne fie oferite de către membrii noștri. Asociația nu va divulga datele personale pe care le colectează decât organelor de stat competente la cererea expresă conform legilor în vigoare. Ca atare, vă rugăm să vă logați și să completați acest formular. Mulțumim!

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Introduceți numele și prenumele oficial.
Indicați tipul documentului: Pașaport sau C.I.